– Agricultura, el treball de cultivar la terra –

Notícies

Collita del 2021

Collita del 2020

Collita del 2019

Producció Blat Fariner

Campanya Colza

Plagues Colza

Assajos

Assaig Colza

Assaig Cereals

Assaig Veça