Campanya Colza

La campanya de sembra de colza s’ha caracteritzat per unes previsions abans de setembre molt bones degut a la pluviometria acumulada al mes d”agost, i a la bona rentabilitat del cultiu durant l’any anterior.

Si és cert, que un cop passada la sembra, l’agricultor que no va sembrar del 15 al 20 de setembre amb algunes pluges irregulars, fins al 10-13 d’octubre gairebé no ha pogut tornar-hi (sembres amb condicions de humitat al sòl idònies).

Per tant, és de preveure que a Catalunya, la previsió de superfície de colza sembrada baixi respecte les dues últimes campanyes.

més notícies