Plagues Colza

Respecte a les plagues durant els primers estadis, a nivell general, el saltiró és la plaga més preocupant i habitual, ja que aquests escarabats petits, amb capacitat de salt, es nodreixen dels cotiledons provocant petites perforacions, que en estadis tant inicials pot arribar a provocar la desaparició del cultiu. A partir de 3-4 fulles, aquests insectes deixen de ser perillosos.

Si bé enguany, durant el mes de setembre no ens ha afectat tant com el més d’octubre, on realment l’agricultor ha tingut de tractar químicament, i controlar el cultiu de manera periòdica (s’aconsella fins a les 4 fulles). També cal tenir en compte, que el cultiu durant el mes d’octubre, al baixar les hores de llum i intensitat, el cultiu no creix tant ràpid i fa que els atacs de la plaga siguin més intensius.

Una de les altres plagues, que s’ha pogut veure també amb bastanta freqüència és el cuc del filferro (agriotis sp), larves allargades i primes, d’uns 2-3 cm de longitud, el qual s’enterren a l’estiu i més profundament a l’hivern per protegir-se del fred. A l’elevar-se les temperatures pugen cap a la superfície del sòl on s’alimenten de la llavor o del coll de les plantes recentment emergides, provocant la mort de les plantes joves.

En parcel.les de colza, l’atac del cuc del filferro ens marcava un assecament de les plàntules degut a que s’alimenten del coll de les plantes emergides.

L’existència de llimacs i cargols, també ha estat notori, en moltes parcel.les de colza, on la pràctica d’escampar metaldehid a sobre el camp, actuant com atraient, i protegint els cultiu de manera notòria.

més notícies