Producció Blat Fariner

La producció de blat fariner per a la Panificadora, té en compte tres factors principals per obtenir un blat de qualitat :

1.- Varietat.

L’elecció de la varietat és clau per tal d’obtenir alts continguts de proteïna, i al mateix temps, satisfer la demanda de la indústria farinera.
Enguany el projecte de producció de blat fariner es dirigeix a la producció de blat BASILIO per tal d’obtenir rendiment, sanitat i a la vegada qualitat per tal que amb el suport de la indústria poguem aportar una major rentabilitat al productor.

2.- Fertilització.

El fraccionament del nitrogen en la cobertera ens permet una major eficiència en la fertilització i al mateix temps reduir costos en les campanyes que es preveuen menors produccions i beneficis alhora d’obtenir un blat de qualitat (proteïna, pes específic i producció).
Seleccionar parcel.les on el cultiu precedent prové de lleguminoses i on habitualment s’apliquen dejeccions ramaderes, també ajuda a obtenir rendiment i qualitat.

3.- Climatologia.

Els factors ambientals (glaçades, temperatures elevades, …), tindran una incidència molt directa i difícil de predir, però molt importants alhora de definir els continguts de proteïna. És important que la segona aportació de nitrògen en estadi de fulla bandera, definim quin producte per tal d’evitar el màxim de pèrdues, i a la vegada una planificació/previsió de plujes per incorporació del nitrògen.

més notícies