Collita del 2020

Aquesta collita a nivell general, ha estat marcada, per una gran producció en els cultius de blat i colza, i per una gran diversitat de rendiments en el cas de l’ordi, on s’han vist produccions molt baixes i altres de molt elevades (cas de bones pràctiques agrícoles com ús de fungicides).

La diferència ha estat molt notòria, amb l’agricultor que no va aplicar tractament fungicida, versus qui si que ho va aplicar. La primavera ha estat molt plujosa i s’ha allargat fins al mes de juny inclòs i fa que les primeres collites no hagin començat pràcticament fins a Sant Joan en tota la província de Lleida.

L’herba ha estat un problema molt important en alguns casos, els quals no s’ha aplicat un bon tractament d’herbicida en estadis tardans. Un dels altres temes importantíssims a considerar, han sigut els baixos pesos específics sobretot amb l’ordi que hi hagut a nivell general de Catalunya.

A la nostra zona els blats, no han tingut germinació d’espiga com en d’altres zones, però si que hi hagut molts ajaguts que han complicat la recol.lecció, i amb conseqüència un migrament del gra.

Cal mencionar la gran collita de farratge que hi hagut en aprofitament a primavera (bàsicament barreges de veça i civada) degut a la bona pluviometria, i que molta gent fa degut al greenning i també en part pel bon control de margall.

Tot i així, la collita 2020 la recordarem per la gran variabilitat en rendiments de parcel.les, sobretot amb ordi, i per uns grans resultats tant en blat com en colza.

més notícies