Collita del 2021

La collita 2021, almenys a la nostra zona de la comarca del Solsonès, la podem considerar excel.lent a nivell general. La qualitat del cereal (blat i ordi) ha estat molt bona, a diferència de l’any anterior i des de mitjans de juny, el temps ha acompanyat molt bé per a la recol.lecció. Sumat a uns grans rendiments per hectàrea, i si afegim els preus de collita, amb una mitja de 217 €/tn pel blat i 209 €/tn per l’ordi, fa que la rentabilitat per l’agricultor, sigui extraordinària.

A nivell de cultiu de la colza, hi hagut molta variabilitat de rendiment, tot i ser els preus de la collita boníssims. El motiu principal ha estat, les dos gelades tardanes amb el cultiu en inici i plena floració. Les varietats precoces sembrades de forma primerenca, va fer que la gelada afectés notòriament a la formació de les síliqües, i en canvi, d’altres es van escapar de la primera gelada del 24 de març que va ser la més forta baixant a temperatures de -2 i -3 ºC.

L’herba ha estat un problema molt important en alguns casos, els quals no s’ha aplicat un bon tractament d’herbicida en estadis tardans. Un dels altres temes importantíssims a considerar, han sigut els baixos pesos específics sobretot amb l’ordi que hi hagut a nivell general de Catalunya.

Si que cal remarcar amb blats, l’augment de la incidència del mal de peu, afectant el sistema radicular i provocant certs ajaguts que afecten a la qualitat i rendiment del blat.

més notícies