Collites

Rigasol ofereix la compra de collites als agricultors a través del Grup Tarradellas com a referent al sector:

Esporc com a comprador de matèries primes per a la fabricació de pinsos, bàsicament blat, ordi, triticale, segle, pèsols i favons.
Amb l’objectiu d’intentar augmentar el contingut de proteïna en els cereals per a la fabricació de pinsos, en base a una bona elecció varietal i un bon maneig dels treballs culturals de camp

Panificadora Tarradellas, com a comprador de blats panificables
Amb la idea d’implantar varietats de blats amb paràmetres de qualitat i d’alt potencial productiu, per poder revaloritzar les collites

A banda d’això, Rigasol canalitzarà les sortides a les collites procedents de producció ecològica