Serveis

Serveis de tractaments a tercers

Recollida d’envasos SIGFITO

Quaderns explotació de producció integrada

Valorar mostres de collita per avaluar els seus paràmetres i possibles primes

Assessorament i seguiment de camp en la gestió integrada de plagues

Analítiques del sòl per definir plans d’adobat

Desinsectacions dels magatzems d’entrada de collites